Back to top

Megemlékeztünk a 48-as forradalom és szabadságharcról

„Európa közepén, élt valahol egy nép ... nem kívánt mást, csak saját hazát, hol övé a dal s a szó...” – énekelték a fiatalok 2015. március 15-én, a magyar szabadságharc emlékére szervezett ünnepélyen, Medgyesen. Az idei ünnepélysorozatot, hagyományhoz híven az RMDSZ Szeben megyei szervezete, a Szeben megyei EMKE és a medgyesi MADISZ a történelmi egyházakkal együtt szervezték meg. Ebben az évben Király Balázs, Magyarország Bukaresti Nagykövetségének titkára, valamint Antal Lóránt, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnökségi tagja tisztelték meg jelenlétükkel az eseményt.

Vasárnap reggel Szelindeken kezdődött el az ünneplés, ahol, az elmúlt évekhez hasonlóan megemlékeztünk meg a szabadságharc két nagyjáról: Petőfi Sándorról és Bem József tábornokról. A későbbiekben megkoszorúzták a két hős emlékére készített emléktáblákat a faluközpontban, azon ház falán, melyben1849 januárjában – a forradalom leverését megelőzően – tizenegy napot töltöttek el. Szelindek után, Kiskapuson, a Római Katolikus és az Evangélikus templom között lévő Petőfi-parkban állított kopjafánál szóltak a forradalom hőseiről, melyet a történelmi egyházak által tartott istentisztelet, illetve szentmise követett, majd a kopjafánál koszorúkat helyeztek el. Erzsébetvároson, a Református templomban lezajló műsor után az erzsébetvárosi örmény-katolikus temetőben két 1848-as honvéd katona sírjánál emlékeztek meg a bátor márciusi ifjakról.

Medgyesen, délután 17 órától kezdődött az ünnepi műsor, amelynek idén a medgyesi Unitárius Egyházközösség adott otthont. Az történelmi egyházak áldása után, Dr. Balázs Béla, a Szeben Megyei RMDSZ elnöke köszöntötte a templomban egybegyűlteket. Majd Király Balázs a Bukaresti Magyar Nagykövetség titkára Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének üdvözlő szavait tolmácsolta. A miniszterelnök, levelében arra bátorította a szórványban élő magyarokat, hogy ne mondjanak le magyarságukról. Antal Lóránt, a MIÉRT elnökségi tagja ünnepi beszédében – az 1848-as március ifjak margójára – felolvasta a XXI. századi ifjak 12 pontját. Mindezt a Báthory István Általános Iskola gitárkórusénak előadása, majd a Medgyesi MADISZ A magyar név megint szép lesz című verses-zenés összeállítása követte. Ezután az iskola diákkórusa, majd a Medgyesi Vegyeskórus tartotta meg előadását.

Az est szeretetvendégséggel zárult, az ünneplők azzal a fontos üzenettel térhettek haza, hogy nem csak ünnepnapok alkalmával kell vállalni a magyarságot, hanem bármilyen nehezek is a körülmények, maradjon meg mindenki magyarnak. Vörösmarty szavaival élve: „..A nagy világon e kivül/ Nincsen számodra hely;/Áldjon vagy verjen sors keze:/ Itt élned, halnod kell.” (Vörösmarty Mihály: Szózat)

 

 

Buryán Tünde

Medgyesi RMDSZ Szervezet: