Back to top

Népszámlálás 2011

2011. október 20–31. között népszámlálás lesz Romániában.

A népszámlálások eredményei egyedülállóan átfogó képet adnak a népesség számáról, demográfiai összetételéről, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, a lakáskörülményekről, a háztartások és a családok helyzetéről, illetve az utóbbi évtizedben bekövetkezett változásokról.

A népszámlálás eredményei alapul szolgálnak a területfejlesztéssel, regionális politikákkal, a lakással, a családdal, a szociális helyzettel, a munkanélküliséggel kapcsolatos szakpolitikák alakításához.

A romániai, erdélyi magyarság számára különösen fontos ez a népszámlálás. Mindannyiunkat foglalkoztat: hány magyar él Erdélyben? Csökkent vagy nőtt a magyarok száma? Változott-e a magyarok aránya?

Vállaljuk saját és családtagjaink magyar nemzetiségét a számlálóbiztosok előtt! Vállaljuk bátran és büszkén anyanyelvünket, vallásunkat, kultúránkat!

A népszámlálás az elkövetkező tíz évre meghatározza a magyar nyelv használatának, iskoláink, egyetemeink, egyházaink, kulturális intézményeink sorsát. Mindez attól függ, hogy október végén hány magyart számolnak össze településeinken és a régióban.

A legutolsó népszámlálás szerint Románia lakosságának 89 százaléka vallotta magát román nemzetiségűnek, és majdnem két és fél millió állampolgár más etnikumhoz tartozónak határozta meg önmagát.

A sokszínűség érték és lehetőség. Románia javát is szolgálja, ha nyelvében, kultúrájában minél sokszínűbb ország marad!

www.nepszamlalas.ro

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: