Back to top

A liceumi osztály története

Medgyesen a magyar nyelvű tanítás már évszázadok óta folyik, annak ellenére, hogy a város szászok lakta településként ismert. Habár kisebbségben éltek itt elődeink, gondoskodtak arról, hogy anyanyelvű iskolát indítsanak már a XVIII-dik században és ezt fentartsák a mai napig.

1982-ig magyar nyelven csak nyolc osztályt lehetett kijárni, a felsőtagozatot már román nyelven kellett folytatni. Aki magyarul akart tovább tanulni kénytelen volt Segesvárra, vagy más székelyföldi liceumokba iratkozni. Az akkori komunista rendszer kisebbségi politikájával ellenkezőleg sikerült a helyi illetékeseknek kiharcolni azt, hogy liceumi osztályt indítsanak a mai Nemzeti Földgázipari szakközépiskola keretén belül. Versenyvizsgával lehetett elfoglalni egy helyet a 36 létszámos osztályban. Az alig beindított magyar osztályt 1984-ben átköltöztették az Axente Sever elméleti liceumba, ahhol reál tagozaton mechanika szakosodást biztosítottak a rendszerváltásig. Ezekben az években, pontosabban 1992-ig, a magyar gyerekek létszáma 36 volt ebben a liceumi osztályban és sajnos voltak olyanok is akik, a selejtező vizsga következtében kénytelenek lettek román tagozaton folytatni a tanulást.
Az 1989-es rendszerváltás után az Axente Sever liceumban csökkenő létszámmal, de fennált a magyar tagozat ami időközben matematika-informatika szakra változott és 2000-ig így is működött, amíg valami félreértés miatt meg nem szűnt. 2001-ben visszakerült a mai helyére, a Nemzeti Földgázipari szakközépiskola, ahhol elektro-automatizálás szakon folytatódott az anyanyelvű oktatás, de már egyre kevesebb gyereknek.
A kivándorlás a magyar lakosságot is érintette, aminek egyik mellékhatása az, hogy a gerekek létszáma fokozatosan csökkent és mindezek mellett a születések száma is megapadt aminek drámai hatását a jelenben érezni leginkább. A mostani liceumi osztályokban a létszám a következő: 9-dikben – 9 tanuló, 10-dikben – 6 tanuló, 11-dikben – 15 tanuló, 12-dikben – 7 tanuló. Azt meg kell említeni, hogy minden évben fenyeget a megszűnés veszélye a létszám miatt és külön minisztériumi jóváhagyással működtetik ezt a magyar osztályt aminek megszűnését a komunista rendszer nem tudta megvalósítani, de ma a közömbösség és a pénz hiánya (?) hamarosan megteszi.

Csíki Attila

Földgázipari Szakközépiskola: