Back to top

Jézussal a szívetekben őrömmel szolgáljatok!

   A medgyesi Árpád-házi Szt. Erzsébet Nőszövetség 12 éve működik a Római Katolikus Egyház keretén belül non-profit szervezetként, lelkiségként. 1998-tól havonta rendszeresen találkozunk, hangsúlyt fektetünk a közös imára, talán több figyelemmel fordulunk felebarátaink felé, köszöntjük a hónap szülöttjét vagy éppen névnapját ünneplőt.


   Az egyesület célja a szegények, betegek, különösen a magukra maradt idős emberek megsegítése. Meglátogatjuk betegeinket otthonaikban, kórházban, de nemcsak testi, de szellemi támaszt is szeretnénk nyújtani magányos felebarátainknak. Fontosnak érezzük vigasztalni őket, örömükben osztozni, elbeszélgetni velük, felolvasni nekik, vagy éppen megajándékozni egy mosollyal, mert a mosolynak értéke van:

  • semmibe se kerül, de sokat ad.
  • gazdagabbá teszi azokat akik kapják, és nem juttatja koldusbotra azokat akik adják.
  • egy pillanatig él csak, de emléke örökre megmarad,
  • senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb általa.
  • táplálja a jóakaratot az üzleti életben, boldogságot teremt az otthonban, mindenütt a barátság jele.
  • pihenés az elfáradt embernek, napfény a csüggedőnek, világosság a szomorkodóknak, a természet legnagyobb ellenszere a bajokkal szemben.
  • nem jelent földi javakat senki számára: nem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy ellopni – csak önként odaadni.
  • ha már valaki túl fáradt ahhoz, hogy mosolyogni tudjon, akkor legalább te nézz rá derülten: senkinek sincs annyira szüksége a mosolyra, mint annak, aki maga már nem tud mosolyogni.

   Ezzel a lelkülettel részt veszünk a plébánia életében, a templomkörüli munkálatokban. Megalakulásunk óta kapcsolatot tartunk a történelmi egyházak nőszövetségeivel, rendszeresen részt veszünk a közös rendezvényeken, ilyen a Világ - Imanap, Ökumenikus hét, figyelemmel kísérjük a Nemzetközi Nőszövetség működését.
   2004. januárjától tagjai vagyunk Gyulafehérvári Érsekség vezetése alatt álló Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének. Évente találkozunk hitben, szeretetben, jóravaló törekvésben - együtt.
   2007-ben Medgyesen tartottuk a VIII. Országos Fórumtalálkozót, amely keretében a medgyesi Árpád házi Szt. Erzsébet Nőszövetség fennállásának 10. jubileumát, illetve Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóját ünnepeltük.

   Idén október 19-21. között tartottuk Marosvásárhelyen az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egységének 10. évfordulóját. Erdély 25 Nőszövetsége képviseltette magát. Minden év tavaszán lelkigyakorlaton veszünk részt Tordatúron. Hangsúlyt fektetünk lelki fejlődésünkre, történelmünk és kultúránk megismerésére, ápolására, melyhez hozzátartozik a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat, vagy az éppen aktuális Csíkszeredái kiállítás megtekintése.
   November havában Szent Erzsébet napot ünneplünk, hálaadó szentmisével kezdünk, melyre meghívjuk a történelmi egyházak nőszövetségeit.
   Adventben felhívást intézünk a katolikus hívekhez:
„Kenyeredet az éhezőkkel és szűkölködőkkel egyed, és ruházatodból född be a mezítelent." (Jób. 4,7) Az adományokból készített csomagokat karácsony nagyhetén eljuttatjuk idős felebarátainknak, betegeinknek, és minden elsőpéntekes testvérünknek és így kívánunk áldott Karácsonyt.
   Mindenért hálát adunk a jó Istennek:

   Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születtem erre a világra, amely tele van csodával.
   Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a munkakedvet és, hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel.
   Köszönöm a közösséget, a családot, a pihenést, a virradatot és az alkonyt, a nyílt horizontot.
   Itt állok, kezeim tele vannak ajándékaiddal, segíts nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal.

GAZDAG MÁRIA

Római Katolikus Egyház: