Back to top

Pénzügyi beszámoló 2009 – 2013

A 2009-2013-as öt éves időszakban alapítványunk 455.226,36 lej bevételt valósított meg. Ennek forrásai az 1. sz. mellékleten(Bevételek táblázat) feltüntetett tételek szerint oszlottak meg.

Legfőbb bevételeinket pályázatok biztosították (1. sz. melléklet, 1. táblázat).  Öt év alatt 21 pályázatot nyertünk meg (2. sz. melléklet), éspedig: Szülőföld ill. Bethlen Gábor Alap, Budapest – 10 pályázat, Balassi Intézet, Budapest – 4 pályázat, Communitas Alapítvány, Kolozsvár – 4 pályázat, Eurotrans Alapítvány, Kolozsvár – 2 pályázat, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Budapest – 1 pályázat.

Jelentős bevételünk származott szponzorainktól is (1. sz. melléklet, 2. táblázat). Öt év alatt a következő szponzorok támogatták alapíványunk tevékenységeit: Romgaz rt. – Medgyes, Tech-Service kft. – Medgyes, Sutech kft. – Medgyes, Transgaz rt. – Medgyes, Romániai Madarász Társaság – Bukarest.

 Pályázatok és szponzorizálások mellett jelentős bevételekhez jutottunk adományok útján is (1. sz. melléklet, 3. táblázat). Ki szeretnénk emelni ingázó tanulóink szüleit, akik rendszeresen támogatták alapítványunkat, valamint mindazokat, akik jövedelmi adójuk 2 %-át nekünk utalták át. Alkalmi adományozóink közül megemlítjük testvérvárosunk (Sopron) önkormányzati képviselőinek 2009-beli adományát, és a 2011-es véndiáktalálkozó alkalmával tett adományokat.

Bevételeink összegét emelték az elmúlt öt éves időszak bankkamatai is.

E helyen is szeretnénk megköszönni adományozóink, szponzoraink és a pályáztokat kiíró intézmények és szervezetek anyagi támogatását. Az ők segítsége nélkül nem lett volna megvalósítható alapítványunk fő célkitűzése: Medgyes és környéke magyar anyanyelvű oktatásának  támogatása óvodától középiskoláig.

 

Az elmúlt öt éves időszak kiadásai összesen 416.234,79 lejt tettek ki (3. sz. melléklet).

A 3. sz. melléklet Kiadások táblázatának 1. és 2. pontján található felhalmozási alap és  leltári tárgyak összértéke 113.093,94 lej. Ezen tárgyak a 3. sz. melléklet 1. és 2. táblázatában vannak fektüntetve és alapítványunk Báthory István Iskola beli székhelyén találhatók.  

 

Amint a 3. sz. melléklet Kiadások táblázatának 4. pontjából kitűnik, alapítványunk kisbuszainak működtetésére (üzemanyag, fizetések, járulékok, alkatrészek, javítások, karbantartás, stb.) költöttük összkiadásaink szinte felét. Éppen ezért állíthatjuk, hogy a környékbeli tanulók ingáztatása képezte tevékenységünk fő vonalát. Örömmel és megelégedéssel számolhatunk be arról, hogy 2010-től, első kisbuszunk üzembeállításától, sikerült az ingáztatás folyamatosságának biztosítása, és reméljük, hogy ez a jövőben sem fog változni.

Fogyó anyagok, szolgáltatások, szállítás, adományok, támogatások, protokoll költségek tételekbe (3. sz melléklet, Kiadások táblázat 3., 5., 6., 7., 8. pont) a következő kiadásokat foglaltuk be: Tintafolt iskolaújság szerkesztési, nyomtatási, terjesztési kiadásait, a műhelyfoglakozások előkészítési, megszervezési, levezetési kiadásait, a néptáncoktatók bérét, a könyvelési program és alapítványunk könyvelőjének évi bérét, tanév végi jutalomkönyvek vásárlásának kiadásait (minden évben), iskolakirándulások (Kézdivásárhely, Tordai hasadék és sóbánya, Bolya-Szeben, Brassó, Korond-Szováta, stb.) kifizetését, a Báthory István Iskola felszerelési és támogatási költségeit (össz. 46.382,17 lej értékben), az Erzsébetvárosi Óvoda magyar csoportjának támogatási költségeit (össz. 1.701,05 lej értékben), a medgyesi 1. sz. Óvoda magyar csoportjának támogatási költségeit (össz. 832,05 lej értékben), a medgyesi MADISZ szentegyházai úszótáborának támogatási költségeit (össz. 1.400 lejjel), az új iskolaépület átadását és az iskola 290. fennállási évfordulójának ünneplését követő összejövetelek protokoll költségeit, a tanulók Mikulás napi és június 1.-i ajándékait, tantárgyversenyeken, vetélkedőkön résztvevő tanulók útiköltségeit, hátrányos helyzetű tanulók támogatását, továbbképzőkön, találkozókon, összejöveteleken, szimpoziumokon résztvevő pedagógusok útiköltségeit, stb. (a felsorolás nem a teljesség igényével készült).

Az eddig felsorolt kiadások mellett meg kell még említsük a postaköltségeket és a bank illetékeket is (3. sz melléklet, Kiadások táblázat 9. és 10. pont).

 

A 2009-2013-as időszak mérlege:

                                          Áthozatal 2008-ból ..............      5.391,43 lej

Bevétel (2009-13)* ..............  450.426,36 lej

Összesen ..............................  455.817,79 lej

                                                            Összkiadás (2009-13) .........   416.234,79 lej

                                                            Átvitel 2014-re ....................    39.583,00 lej

           

*Communitas Alapítvány pályázati támogatásai nélküli összeg (455.226,36 – 4.800 = 450.426,36)

 

 

            Medgyes, 2014. január 27.

 

 

Iszlay László – elnök

PRO SCHOLA MEDIENSIS Alapítvány

551003 – Mediaş

Str. I.C.Brătianu nr. 32

Jud. Sibiu

Tel./fax: 0269-448273

E-mail: pro_schola_mediensis@yahoo.com

CsatolmányMéret
Fájl 1-es_sz_melleklet.docx20.06 KB
Fájl 2-es_sz_melleklet.docx15.32 KB
Fájl 3-as_sz_melleklet.docx20.79 KB
Pro Schola Mediensis: