Back to top

Pro Schola Mediensis 2016-os évi tevékenységi beszámolója

Egyesületünk elsődleges és legfontosabb célja, hogy a Medgyes és környéke magyar oktatását segítse elő, tanulók és tanárok támogatása által. Mindezt annak érdekében, hogy modern, jól felszerelt iskola és jól felkészült tanárok végezzék a mindennapi teendőket, és a diákok helyt tudjanak állni a különböző tantárgyversenyeken, felmérő vizsgákon.

A Pro Schola Mediensis 2010 óta iskolabuszokat működtet, annak érdekében, hogy a Medgyes környékén elő diákok ingázását megoldja a Báthory István Általános Iskolába napi szinten. Ez sikerült az elmúlt évekhez híven megtartani és kihagyások nékül biztosítani. Ponotsabban három iskolabusz hozza a diákokat három különböző irányból Medgyesre.

Ugyankkor támogattuk a tantárgyversenyeken, vetélkedőkön, kirándulásokon részt vevő tantulókat.

Sikerült hatékonyabb és kibővített működésünkhöz szükséges felszerelést is beszerezni: multifunkcionális A3-as nyomtatót, egy laptopot, számítógépeket minden osztályterembe, amelyeket kétéves cikluson belül pályáztunk meg, hogy a nulladik-nyolcadik osztályos diákok részére segítse elő a tanulási folyamatot.

Ugyanakkor tábort szerveztünk a diákoknak, és minden olyan civil kezdeményezést felkaroltunk, ami a magyar identitástudatot erősítette, a magyar kulturát támogatta, annak érdekében, hogy vonzóbb legyen a Báthory-iskola. Együttmüködünk Medgyes és környéke civil és egyházi szervezeteivel, akiknek számtalanszor segítségükre voltak az iskolabuszok az elmúlt évben különböző projektek megvalosításában.

Befejezésként megköszönjük a Bethlen Gábor Alap, a Communitas Alapítvány, a Tech-Service Kft. hathatós támogatását.

Köszönetünket fejezzük ki mindazon személyeknek, akik jövedelemadójuk 2 %-át alapítványunknak utalták át.

 

Székely Éva,

Pro Schola Mediensis elnök

Pro Schola Mediensis: