Back to top

Római Katolikus Plébánia - ADVENT 1. VASÁRNAPJA

HIRDETÉSEK:

1.     Adventben minden hétfő, szerda, csütörtök, péntek és szombat reggel 6,30 órától róráte szentmisét tartunk.

2.     Holnap, hétfőn, november 30-án, 9,00 órától templomtakaritást szervezünk a plébánia templomban, kérjük a kedves hívek segítségét.

3.     Pénteken, dec. 4-én elsőpéntek. A szentmisék a plébániatemplomban reggel 6,30 órakor románul és délután 17,00 órakor magyarul lesznek. A szentmisék végén szentségimádás. Ugyancsak pénteken 17,30 órakor a Kolping-házban Mikulás ünnepség lesz, amelyre szeretettel várjuk az egyházközség gyerekeit.

4.     Szombaton, december 5-én tartjuk templomunk búcsúját.  A búcsús szentmise 11 órakor kezdődik. Kérjük a kedves híveket jöjjenek el, hogy együtt imádkozzunk, ünnepeljünk.

5.     Jövő vasárnap elsővasárnap. A szentmisék után a   megszokott elsővasárnapi szentségimádás lesz d. u. 16 óráig.

6.     A tavalyi évhez hasonlóan az idén is megszervezzük december 13-ig „Szent Erzsébet kosarát”, amelyet a Szt. Ferenc oltárnál készítettünk elő. Ott a kedves testvérek elhelyezhetik azon adományokat, amelyekből a karácsony ünnepére megajándékozhatjuk rászoruló testvéreinket.

 

EVANGÉLIUM:

 Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: ,,Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.  Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.''

 

ELMÉLKEDÉS:

Jézusnak az utolsó ítéletről mondott szavai kettős hatást váltanak ki bennünk. Az embert egyrészt félelem fogja el azokat a rettenetes dolgokat hallva, amelyek be fognak következni, másrészt öröm tölti el amiatt, hogy eljön az Emberfia. Vajon melyik érzés erősebb? Vajon képes-e a közelgő üdvösség reménye legyőzni félelmeinket? Aki hűséggel kitart Jézus mellett, nyugodt lelkiismerettel várhatja az Úr eljövetelét. Érkezése, bár valóban félelmetes jelek kíséretében fog bekövetkezni, mégis nagy örömet hoz mindazok életébe, akik várják megváltásuk napját. Ne engedjünk a félelem kísértésének! Az evangéliumi leírás szerint Krisztus második eljövetele igencsak látványos lesz. Látni lehet majd városok pusztulását. Látni lehet különös jeleket az égitesteken. Látni lehet majd mindent, ami a világgal és az emberekkel történik. S végül látni lehet a dicsőséggel és hatalommal érkező Jézust. Semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy mindezt azok is látni fogják, akik most nem akarnak látni, s szemüket elhomályosítja a bűnös élet vagy elkápráztatja a világ varázsa. A tisztánlátás ideje lesz ez mindannyiunk számára, amikor saját földi életünket is látni fogjuk, visszatekinthetünk rá. A bűnösök számára ezzel véget is ér a látnivalók sora, ennél többet nem láthatnak. Az igazak viszont megláthatják az Istent és vele élhetnek az örökkévalóságban.

A HÉT SZENTJE:

Szent András apostol

Betszaidában született. Kafarnaumban élt és halász volt. Előbb Keresztelő János tanítványa volt, majd később a Keresztelő irányítására Krisztust követte, és elvezette hozzá testvérét, Pétert is. Fülöppel együtt ő vitte Jézushoz az érdeklődő pogányokat. A csodálatos kenyérszaporításkor ő hívta fel Jézus figyelmét, hogy az egyik gyermeknél van két hal és öt kenyér. A hagyomány szerint az első pünkösd után több helyen hirdette az evangéliumot, az Alsó-Duna tájékán és Görögországban. 60. november 30-án, Patrasz városában x-alakú keresztre feszítették (András-kereszt), de még így is prédikált, tanúságot téve Krisztus iránti szeretetéről

 

MISEREND:

Hétfő: 6,30 – István és Mária

Kedd:9,00– Viorica, Petre és Gafte egészségéért

17,00 – Rózsafüzér társulat tagjaiért

Szerda: 6,30 - Eszter és Magdus

16,30 –

Csütörtök: 6,30 – Szándékra

16,30 - Rózsafüzér társulat tagjaiért

Péntek: 6,30 – Olimpia egészségéért

17,00 – Morar Victor (1 évf.)

Szombat: 11,00 - Szűz Mária szeplőtelen fogantatása (búcsú)

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:

November - December

29. Jer 33,14-16 30. Róm 10,9-18 1. Iz 11,1-10

1Tessz 3,12-4,2 Mt 4,18-22 Lk 10,21-24

Lk 21,25-28.34-36

 

2. Iz 25,6-10 3. 1Kor 9,16-19.22-23

Mt 15,29-37 Mk 16,15-20

 

4. Iz 29,17-24 5. Ter 3,9-15.20

Mt 9,27-31 Ef 1,3-6.11-12

Lk 1,26-38

 

TEMETÉS:

 

Pascu szül. Szekeres Margit 81 éves

 

Római Katolikus Egyház: