Back to top

Római Katolikus Plébánia- ADVENT III. VASÁRNAPJA

HIRDETÉSEK:

1.       Köszönetet mondunk azoknak, akik a „Szent Erzsébet kosarába” tett adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy megajándékozhassuk rászoruló testvéreinket. Isten fizesse meg segítségüket és adományaikat!

2.     Szerdán, december 16-án a Szent István templomban 16:30-tól egy éves megemlékező szentmise lesz Ft. Harai Pál atyáért.

3.     Szerdán, december 16-án, 18 órától karácsonyi ökumenikus koncert lesz az evangélikus „Szent Margit” templomban, mindenkit szeretettel várnak.

4.     Csütörtökön, december 17-én, a Szent István templomban 16:30-tól a Szent Ferenc Alapítvány szovátai gyermekkórusa, karácsonyi énekekkel teszi még ünnepélyesebbé adventi készülödésünket.

5.     Felhívjuk azon testvéreink figyelmét akik a magyar állampolgársági kérelmet szeretnék benyújtani, megtehetik a Millennium házban, mert megnyílt a honosítási iroda. A honosítási kérelem teljesen ingyenes. 

 

EVANGÉLIUM:

Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: ,,Mit tegyünk?'' ,,Akinek két ruhája van, válaszolta , az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.'' Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: ,,Mester, mit tegyünk?'' Ezt felelte nekik: ,,Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva.'' Megkérdezték őt a katonák is: ,,Hát mi mit tegyünk?'' Nekik így felelt: ,,Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.'' A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: ,,Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ô majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzben elégesse.'' És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget.

 

ELMÉLKEDÉS: 

  A remény élteti az embert, s e nélkül egészen biztosan összecsuklanánk nehéz pillanatainkban. S ha még csak pillanatokról lenne szó, de sokszor napok és évek, évtizedek múlnak el a várakozásban, sorsunk jobbrafordulásának reményében. Gondoljunk csak a kommunizmus bukására, s megannyi konfliktushelyzetre, háború megszûntére. Békében nem olyan hosszú idő négy vagy öt esztendő, de háborúban, mint amilyenek a múlt század világháborúi voltak, egy örökkévalóságnak tűnhettek. Mégis, a remény minden ember szívében ott élt, s jogosan. Ezt a reményt nem mi találtuk ki, ez velünk született adottság, akárcsak az ember immunrendszere. A zsidó nép Krisztus elõtti történelmében éppen ez a feltétlen bizakodás volt az, mely megóvta őket a teljes összeomlástól. Szofoniás akkor szól a néphez, amikor nem éppen irigylésre méltó a helyzetük, de a rajtuk zsarnokoskodók hatalma megroppanni látszik, s ami egyszer megpattan, amin repedés keletkezik, az menthetetlen. Ilyen a hatalom is. A próféta isteni sugallatra látja ezt, s van lelki ereje dalolni is, hiszen az a fontos, ami jön, ami előttünk van, a múlt kínjaira senki sem emlékezik majd. Nagy ünnep lesz hát az Úr eljövetele….”Szeretetével mindent újjáéleszt.” Pál apostol is az örömről beszél, arról, hogy közel az Úr. A keresztényeknek, miután megtapasztalták az Úr közelségét, másokat is hozzá kell segíteniük ehhez az élményhez. Emberszerető jóságukról fel kell ismernie másoknak is Isten közelségét. Ahol a jóság, ott az Isten is. Keresztelő Szent János konkrét tanácsokkal látja el azokat, akik hozzá fordulnak. Megosztani vagyonunkat a rászorulókkal, törekedni az igazságosságra, nem zsarnokoskodni, távol tartani magunkat az erőszaktól. János oly szépen beszél, s maga is szavai szerint cselekszik, hogy egyesek fejében az is megfordult, hogy talán ő a Messiás. Nagy csábítás ez, János beleélhette volna magát ebbe a szerepkörbe is. Ma meg is teszik sokan. A nép Messiásának kiáltják ki magukat, mondván: Szavazzatok rám! János nyíltan megmondja, hogy csak előhírnöke az Úrnak. A mai evangélium szellemében mi is feleletet kaphatunk arra a kérdésre, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy méltón készüljünk az ünnepekre, s az örök életre is. Lélekben beszélgessünk el Jánossal, s majd ellát bennünket is tanáccsal!

 

MISEREND:

Hétfő: 6,30 – János, Aranka és Antal

                          Annamária egészségéért

Kedd:9,00– Viorica, Petre és Gafte egészségéért

           17,00 – Ciuciula Magdolna (6 hetes)

Szerda: 6,30 – Emilia, Dumitru, Adina, Vasile, Aurelia, Jozsi, Anca, Relu, Marius, Andreea, Andrei, Marius, Ioan, Luminița, Ioana és Maria szándékára

16,30 – † Ft. Harai Pál (1 éves évforduló)

Csütörtök: 6,30 –

                16,30 -

Péntek:  6,30 - Ft. Vasile, Emilia, Ioan, Maria, Dumitru, Vasile, Marieta, Vasile és Maria

            17,00 – Molnos Juliánna (6 hetes)

Szombat: 6,30 –Ilona és Sándor

                16,30 - 

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: DECEMBER

13. Szof 3,14-18a       14. Szám 24,2-17       15. Szof 3,1-13

      Fil 4,4-7                       Mt 21,23-27    Mt 21,28-32      

      Lk 3,10-18                

     16. Iz 45,6b-8.18.21b-25        17. Ter 49,2,8-10                   18. Jer 23,5-8

          Lk 7,19-23                               Mt 1,1-17           Mt 1,18-24

                       19. Bírák 13,2-25 / Lk 1,5-25                         

Római Katolikus Egyház: