Back to top

Római Katolikus Plébánia - ADVENT IV. VASÁRNAPJA

HIRDETÉSEK:

1. Csütörtökön, december 24-én d.u. 17,00 órai kezdettel megtartjuk a gyerekek Karácsonyát. Kérjük a testvéreket, hogy hozzák el gyerekeiket a templomi angyalvárásra.

2. Este 22,00 órától kezdődik a pásztorjáték, utána éjféli  szentmise. Minden hívünket szeretettel hívjuk és várjuk, hogy közösen ünnepeljük meg Jézus Krisztus születését.

3. December 25-én Karácsony napján és 26-án másodnapján a szentmisék ünnepi sorrendben lesznek: reggel 8,00 német-román nyelven, d.e. 11,00 órakor a plébániatemplomban, 9,30 órakor a Szt. István templomban.

4. Az előző évekhez hasonlóan a Karácsonyi szentmisék alkalmával a Papnevelő Intézet fentartására szervezünk gyűjtést. Előre is köszönjük adományaikat. 

EVANGÉLIUM:

                Az angyali üdvözlet után Mária útrakelt, és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: ,,Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!''

 

ELMÉLKEDÉS: 

         Amikor Lukács evangélista leírja Mária Erzsébetnél tett látogatásának történetét, talán nem az lehetett a szándéka, hogy Mária jóságát vagy rokona iránt érzett szeretetét bemutassa, hiszen akkor nem írta volna le azt is, hogy visszatért názáreti otthonába három hónap múlva, amikor Erzsébetnek minden bizonnyal a legjobban szüksége lett volna a segítségre. A történet jelentősége valójában abban áll, hogy találkozik a két édesanya. Erzsébet, aki Keresztelő János édesanyja és Szűz Mária, aki méhében hordozza Jézust. Találkozik a két asszony és a két gyermek is. Az Erzsébet méhében megmozduló János köszönti Jézust. A két asszony és a két gyermek örömét tárja elénk Szent Lukács, hogy mi is csatlakozzunk örvendezésükhöz. Az öröm mellett a hit témája is előkerül. Amikor az angyal hírül viszi Máriának, hogy gyermeke fog születni, ő hitt az angyali szónak és hittel igent mondott Isten akaratára. E hit miatt nevezi őt boldognak Erzsébet. Az ígéret, a jövendölés beteljesült Mária életében. Boldogok vagyunk, ha hiszünk abban, hogy Jézus bennünk is megszülethet és mi újjászülethetünk őbenne. Boldogok vagyunk, ha hiszünk a szemünknek, és követjük a csillag fényét. Boldogok vagyunk, ha hiszünk a fülünknek, és az angyali szót meghallva elindulunk a betlehemi jászol felé. Hitünk beteljesedését láthatjuk meg a karácsony éjjelén születő Gyermekben!

HÉT SZENTJE:

Szent István diakónus

 A kereszténység első vértanúja. Története aSzentírásban olvasható (ApCsel 6,1–8,2). A görög nevű István (Sztephanosz) a zsidók és a keresztények (ekkor még túlnyomórészt eretneknek tekintett zsidók) közti vallási türelmetlenség első ismert áldozata volt. Miután a jeruzsálemi Szanhedrin (legfelsőbb törvényszék) istenkáromlás gyanújával perbe fogta, István a védőbeszédében hitet tett amellett, hogy Jézus a Megváltó és Isten Fia – ezzel kimerítette az istenkáromlás főbenjáró bűnét, amiért halálbüntetés járt –, a zsidókat pedig (elsőként a hitszónokok és teológusok hosszú sorában, akik mind felelősek a zsidóság későbbi üldöztetéseiért) Jézus Krisztus gyilkosainak nevezte. Istvánt a Szanhedrin a zsidó törvények értelmében megkövezésre ítélte.Szent István első vértanút diakónusi dalmatikában ábrázolják, mivel – mint történetéből megtudható – egyike volt az apostolok által kinevezett első hét diakónusnak. Így ő lett a diakónusok védőszentje. Jellemző attribútuma kivégzésének eszköze, a kő, mellyel vérző fején, vállán, ruhájának redőiben, a kezében, kezében tartott könyvön ábrázolják.
István napja december 26-a. Az időpontot az egyházatyák a Szent életének példázat-jellegét hangsúlyozó asztrológiai szimbólumok alapján választották meg.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: DECEMBER

      20. Mik 5, 1-4a     21.  Szof 3,14-18a    22. 1Sám 1,24-28         

          Zsid 10, 5-10         Lk 1,39-45                 Lk 1,46-56       

           Lk 1, 39-45       

         23. Mal 3,1-4.23-24    24. 2Sám 7,1-5.8b-12.14a.16         

             Lk 1,57-66                  Lk 1,67-79           

         25. Iz 52,7-10           26. ApCsel 6,8-10;7,54-59                  

               Zsid 1,1-6                Mt 10,17-22                                            

               Jn 1,1-18

 

MISEREND:

Hétfő: 6,30 – Anghel Margit (6 hetes)

Kedd: 9,00–

          17,00 -  Léva Ida(1 évf.)

Szerda: 6,30 –

          16,30 - 

Csütörtök: 6,30 –

Péntek:  KARÁCSONY

Szombat: KARÁCSONY MÁSODNAPJA

TEMETÉSEK:

Kiss sz. Csíki Zsuzsanna 88 éves

 

            Pelger Szabolcs Siegfried 38 éves

Római Katolikus Egyház: