Back to top

Római Katolikus Plébánia- XXIX. ÉVKÖZI VASÁRNAP

MISSZIÓS VASÁRNAP

HIRDETÉSEK:

1. A Szeben Megyei Magyar Napok keretében október 23-án pénteken, meghívásunkra Dr. Jiteanu Liviu az autonómiáról tart előadást a medgyesi református közösségi házban 18,00 órai kezdettel. Dr. Jiteanu Liviu a Babeş-Bolyai egyetem római katolikus teológiai fakultás professzora.

2. Jövő vasárnap, október 25-én kezdődik a téli időszámítás, az európai gyakorlatnak megfelelően hajnali 3 órakor 2 órára kell igazítani az órákat.

3. A plébánia irodáján vásárolhatók a 2016-os évre szóló forgatós- és gyereknaptárak, valamint a Katolikus kalendárium.

4. Mindazoknak, akik a héten születésnapot, névnapot vagy házassági évfordulót ülnek, Isten áldását kérjük, Isten éltesse mindannyiukat. Mindannyiuknak kellemes  vasárnapot kívánunk.

EVANGÉLIUM:

              Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: ,,Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.'' Ő megkérdezte: ,,Mit kívántok, mit tegyek nektek?'' Ezt felelték: ,,Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.'' Jézus így válaszolt: ,,Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?'' Azt felelték: ,,Meg tudjuk tenni!'' Jézus így folytatta: ,,A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.'' Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk.  ,,Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.''

               

ELMÉLKEDÉS:

            Péter kérdésére az őérte mindent elhagyók jutalmáról tanított Jézus. A jutalom hallatán megindult Jakab és János fantáziája. Könnyedén elengedték fülük mellett Mesterük szavait azzal kapcsolatban, hogy Jeruzsálembe érve szenvedés és halál vár rá. Az ő fejükben egészen más gondolatok jártak. A gazdagság veszélyéről már hallottak, de arra nem gondoltak, hogy a hatalomvágy, a dicsőségvágy éppoly veszélyes lehet az ember számára. Valószínűleg nem csupán kettejük fejében jártak ilyen gondolatok, hanem a többi apostol is hasonlóan gondolkozott, máskülönben nem nehezteltek volna meg társaikra.  Tanítványainak ilyen helytelen gondolkodása és viselkedése lehetőséget ad Jézusnak, hogy a szolgálatról, a szolgáló lelkület fontosságáról tanítsa őket. Az emberből szinte ösztönösen tör fel a vágy, hogy mások fölé kerekedjen, másokon uralkodjon, másokat vezessen. Ez a vágy azonban túlhatalmasodhat, megfékezhetetlenné válhat az emberben, aki ekkor már minden eszközt megragad, hogy mások felett éreztesse hatalmát. Jézus azt kéri tanítványaitól, hogy ne engedjenek az ilyen helytelen vágyaknak, hanem mindig a szolgálat szándékával közeledjenek embertársaik felé, kerüljék a versengést. Ismét saját példáját hozza fel az Úr, aki nem uralkodni jött a világba, hanem szolgálni. Isten szolgája ő, aki példát mutat a szolgálatra.

A HÉT SZENTJE:

Szent Lukács evangélista

Az antiochiai pogány családból származó Lukács jól ismerte a vároat és személyes ismerősei is voltak. Pél apostol kísérője és kedves orvosa, aki az apostol igehirdetése alapján írta meg evangéliumát. Másik könyvében, az Apostolok Cselekedeteiben az Egyház életének kezdetétől beszélte el az eseményeket Pál apostol első római tartozkodásáig. Hűségesen kitartott Pál apostol mellett. Bemutatja, hogyan teljesítette az ősegyház Krisztus missziós parancsát. Pál vértanúsága után püspökként működött Achájában. Valószínűleg Patara városában lett vértanú, 

  

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Október

18. Iz 53,10-11  19. Róm 4,20-25  20. Róm 5,12;15;17-19-21

      Zsid 4,14-16       Lk 12,13-21       Lk 12,35-38

      Mk 10,35-45

                                    

          21. Róm 6,12-18       22. 1Kir 8,22-23.27-30      

                Lk 12,39-48               1Kor 3,9c-11,16-17           

                                                    Lk 19,1-10

 

               23. 2Kor 5,14-20            24. Róm 8,1-11

                     Lk 9,57-62                     Lk 13,1-9

 

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Cristina, Raluca és Marius egészségéért és lalki békéjéért

Kedd: 9,00 – Viorica, Petre és Gafte egészségéért

           18,00 – Katalin

Szerda: 7,30 - Ioan, Virginia, Maria és Cristi

             17,00 –

Csütörtök:7,30 – Ioan, Ionela és Ştefan egészségéért

                17,00 - 

Péntek:  7,30 – Pakot Elisabeta

             18,00 – Klein Lujza (6hetes)  

Szombat: 7,30 –

              17,00 -

 

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

1.     Puflea Daniel Vasile és Szabó Tünde

2.     Kacsó Alexandru és Nemeş Mihaela

Római Katolikus Egyház: