Back to top

Római Katolikus Plébánia -XXV. ÉVKÖZI VASÁRNAP

HIRDETÉSEK:

1. Kedden, szeptember  22-én 18,00 órától ünnepélyes tanévnyító a Szent István templomban. Igét hirdet Böjte Csaba ferences atya.

2.  Jövő vasárnap a gyűjtést a Főegyházmegyei Hatóság felhívására a Szentírás terjesztéséért végezzük. Október 6-án   kedden Egyházközségi Biblianapot tartunk délután 16,00 órától.

3. Október 10-én 10,00 órai kezdettel szervezi a medgyesi római katolikus plébánia  kerületünk rózsafűzér társulatainak találkozóját.

4. A plébániai oktatást október 1-vel kezdjük.

 

EVANGÉLIUM:

 Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: ,,Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.'' Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni. Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: ,,Miről vitatkoztatok az úton?'' Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: ,,Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.'' Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: ,,Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.''

 

ELMÉLKEDÉS:

A mai evangéliumban arról olvasunk, hogy az első jövendölés után (vö. Mk 8,31-33) Jézus immár másodszor jövendöli meg szenvedését, halálát és feltámadását. Tanítványai azonban még mindig nem értik szavait és azok lényegét. Sőt, mondhatjuk, hogy teljesen érzéketlenek a problémára, hiszen maguk között inkább arról tanakodnak, hogy ki a nagyobb közülük. Ezután Jézus a tanítványi élet fontos elemére mutat rá, amikor egy gyermeket állítva eléjük példaként, értésükre adja, hogy nem az uralkodás, a hatalom vagy a felemelkedés a fontos, hanem a szolgálat. Nem véletlen, hogy Jézus a szolgálatot hangsúlyozza, hiszen szenvedését és halálát, tehát azt, amiről éppen előzőleg beszélt nekik, ő is szolgálatnak fogja fel. Olyan szolgálat ez Jézus részéről, amelyet az Atya vár tőle az emberek üdvössége érdekében. Isten szenvedő szolgája lesz, hogy megváltásunkat szolgálja engedelmes halálával és feltámadásával. A kérdés számunkra az, hogy megértem-e Jézus szolgálatának lényegét és akarok-e szolgáló tanítványa lenni? Napjainkban sokan legfőbb értéknek tekintik az érvényesülést, az ambíciót, a karriert. Ha nem másokat akarunk szolgálni a ránk ruházott hatalommal, önzéssé fajul mindez. Ha nem másokat akarunk segíteni vezető helyzetből, csupán hatalomvágy ég bennünk. Tanuljuk meg Jézustól az alázatot és a szolgálat szellemét!

HÉT SZENTJEI:

Szent Kozma és Damján vértanúk

SZENT DAMJÁN arab orvos volt a hagyomány szerint. Diokletiánusz alatt Kozma nevű társával, ikertestvérével együtt szenvedett vértanúságot. Liziás prefektus elsőnek az "apostol ingyen-orvosokat" vetette kínvallatásra, ám eredménytelenül. Állhatatosságuk miatt megkötözve a tengerbe vettette őket, azonban a köteleik feloldódtak, és sértetlenül jöttek ki a partra. Ezután máglyára állíttatta őket, azonban a lángnyelvek kikerülték a két vértanút. Oszlophoz kötözték ezután a két embert de a nyilzápor sem tett kárt bennük. Megpróbáltatásaiknak a lefejezésük vetett véget 303-ban. A hagyomány szerint a szíriai Cirruszban (Kürhosz) volt a sírjuk, tiszteletükre itt bazilikát is emeltek. Konstantinápolyban  is épült templomuk, ugyanis I. Jusztinián császár a testvérpár közbenjárására halálos betegségéből kigyógyult. Tiszteletük a 6. században eljutott Rómába. Ekkor IV. Félix pápa (más forrás szerint Szimmachusz pápa) a Fórumon templomot építtetett nekik szentelve. Ezekután az egész Egyházban elterjedt tiszteletük. Nevük bekerült a szentmise kánonjába is. Az orvosok, patikusok és orvosegyetemek védőszentjei.

SZENT KOZMA arab orvos volt a hagyomány szerint. Diokletiánusz alatt Damján nevű társával, ikertestvérével együtt szenvedett vértanúságot. A prefektus elsőnek az "apostol ingyen-orvosokat" vetette kínvallatásra, ám eredménytelenül. Állhatatosságuk miatt megkötözve a tengerbe vettette őket, azonban a köteleik feloldódtak, és sértetlenül jöttek ki a partra. Ezután máglyára állíttatta őket, azonban a lángnyelvek kikerülték a két vértanút. Oszlophoz kötözték ezután a két embert de a nyilzápor sem tett kárt bennük. Megpróbáltatásaiknak a lefejezésük vetett véget.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Szeptember

20.Bölcs2,12-17;20   21.Ef 4,1-7;11-13   22.Ezd 6,7-8;12;14-20

      Jak 3,16-4,3               Mt 9,9-13               Lk 8,19-21          

       Mk 9,30-37      

                      23. Ezd 9,85-9       24. Bölcs 3,1-9

                            Lk 9,1-6                Mt 10,28-33

                      25. Ag 1,1-8         26. Zak 2,5-9;14-15

                           Lk 9,18-22            Lk 9,43-45

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Mohi Márta (6 hó)

Kedd:  9,00 - Sebestyén Lajos

           18,00 – Szántó Anna (6 hetes)

Szerda: 7,30 -Gheorghiţa és Vasile

             17,00 –

Csütörtök: 7,30 – Anna egészségéért

                17,00 -  

Péntek:  7,30 –

             18,00 -  † Bordi Gyöngyi (6 hetes)

Szombat: 7,30 –

              17,00 – 

 

TEMETÉS  ERZSÉBETVÁROS:

Vesanschi Irma 86 éves

 

 

Római Katolikus Egyház: