Back to top

Római Katolikus Plébánia- XXVI. ÉVKÖZI VASÁRNAP

HIRDETÉSEK:

1.       Október 6-án   kedden Egyházközségi Biblianapot tartunk délután 16,00 órától.  Szentírás vasárnapjának közelében alkalmul szolgál arra, hogy ünnepeljük együtt Isten igéjét, és buzduljunk a vele való táplálkozásra. Buzdítjuk a kedves híveket a rendezvényen való részvételre. Szent Jeromos szavai szerint aki nem ismeri a Szentírást, az Krisztust sem ismeri.

2.       Szeptember 29-én, kedden, Szent Mihály, Gábor és Ráfáel főangyalok ünnepe, egyben a Főegyházmegye és a Gyulafehérvár-i Székesegyház búcsúünnepe. Gyulafehérváron a búcsússzentmise 11,00 órakor kezdődik. Szentmise 18,00 órakor lesz a plébániatemplomban.

3.       Péntek, elsőpéntek, reggel 7,30-kor román nyelven, délután 18,00 órakor magyar nyelven lesz a szentmise, a szentmisék végén szentségimádás.

4.       Jövő vasárnap elsővasárnap. A szentmisék után a   megszokott elsővasárnapi szentségimádás lesz d. u. 16,00 óráig.

5.       Október hónap folyamán rózsafűzér ájtatosságot végzünk a következő program szerint: a plébániatemplomban 17,30 órától kedden, pénteken az esti szentmisék előtt, szerdán román nyelven 17,30 órától és a Szt. István templomban du. 16,30-tól a szentmise előtt.

6.       Október 10-én 10,00 órai kezdettel szervezi a medgyesi római katolikus plébánia  kerületünk rózsafűzér társulatainak találkozóját.

7.       A plébániai oktatást október 3-val kezdjük.  

Szentírás vasárnapja

EVANGÉLIUM:

                   Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: ,,Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.'' Jézus ezt válaszolta: ,,Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.''

           

ELMÉLKEDÉS:

                Az apostolok azonnal  megtiltják a Jézus  nevében csodákat tevő  embernek, hogy folytassa tevékenységét, mert nem  akar velük tartani. Jézus  egészen ellentétesen gondolkozik. Ő  türelmet, engedékenységet tanúsít.  Véleménye szerint nem kell megtiltani neki, mert abban bízik, hogy aki az ő  nevében tesz jót, az biztosan nem fogja őt szidalmazni,  gyalázni. Milyen nagy a különbség e két hozzáállás között! Gondolkodásunkat, cselekvésünket    érdemes Jézus életszemléletéhez közelítenünk. Nézzük  a  világ  dolgait  az  ő szemével!  Értékeljük  az eseményeket az  ő fejével!  Ne legyenek előítéleteink senki  felé,  hanem bizalommal közeledjünk mindenkihez! Az elhamarkodott ítélet tévútra  vezet minket. Feltételezzünk mindenkiről jó  szándékot! Jézus azt tanítja,  hogy gyümölcséről ismerhető  fel  a  jó  és  a  rossz  fa. Érdemes mindennapi imáinkban kérni  a Szentlélek  segítségét, hogy  a jót  és a  rosszat  meg tudjuk különböztetni! Kérjük segítségét, hogy felismerjük és elutasítsuk a rosszat, mindazt,  ami  lelkünknek kárt okoz!  Kérjük  segítségét,  hogy felismerjük és válasszuk a jót, mindazt, ami lelkünk üdvösségét szolgálja! Célunk, hogy  egyre jobban  hasonlítsunk  Jézushoz, úgy gondolkozzunk  és éljünk, ahogyan ő.  Nem elég megtanulnom,  hogy mit vár  tőlem, hanem úgy kell élnem és  viselkednem, ahogyan ő.  Nem elég elméletben kereszténynek lennem,  hanem   minden   élethelyzetben   Krisztus tanítványának   kell bizonyulnom.

 

HÁZASSÁGKÖTÉS:

 David Francisc és Oroian Adina Maria

 

A HÉT SZENTJEI:

Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok

A legrégebbi ünnep Szent Mihály (jelentése: Ki olyan, mint az Isten?) főangyal ünnepe, akinek tisztelete már Nagy Konstantin császár idelyében is létezett. Ezért építette a Boszporus melletti Hestiai-hegységben a Michaéliont. A nyugati Egyházban már a VI. Században létezett ünnepe, amint ezt a Veronai Szakramentarium is tartalmazza. Ez a nap a Via salaria melletti ősi Szent Mihály-templom felszentelésének évfordulója. Itália egyes vidékein már a X. század óta volt Gábor (Isten embere, Isten erősnek bizonyult) főangyalnak ünnepe, a XI. századtól kezdve pedig Rafael (Isten meggyógyított) főangyalnak is. Az Eucharisztia ünneplésében a prefáció végén az angyalokkal együtt énekeljük: „Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Mindenség Ura, Istene.” A három főangyal ünnepét ma egy napon tartja az Egyház, ahol azonban csak Szent Mihály ünnepét ( például templombúcsú) tartják, ott ő tiszteletére használhatják a megfelelő szöveget. Ma is időszerű a sokat imádkozott fohász: Szent Mihály főangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:

Szeptember-Október

27. Szám 11,25-29      28. Zak 8,1-8         29.Dán 7,9-10.13-14                                 

      Jak 5,1-6                   Lk 9,46-50             Jn 1,47-51                     

      Mk 9,38-43.47-48           

              30. 2Tim 3,14-17   1. Iz 66,10-14c       2. Kiv 23,20-23a      

                     Mt 13,47-52       Mt 18,1-4              Mt 18,1-5.                

 

                               4. Bár 4,5-12;28-29        

                                  Lk 10,17-24

          

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Monica, Dan, Mihai és Corina szándékára

Kedd:  Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok

Szerda: 7,30 -

             17,00 –

Csütörtök: 7,30 – Ioan, Virginia, Maria és Cristi

                17,00 – Rózsafüzér társulat tagjaiért

Péntek:  7,30 – Beatris szándékára

             18,00 - 

Szombat: 7,30 –

              17,00 –

Római Katolikus Egyház: