Back to top

Római Katolikus Plébánia- XXVII. ÉVKÖZI VASÁRNAP

HIRDETÉSEK:

1.     Október 6-án   kedden Egyházközségi Biblianapot tartunk délután 16,00 órától.  Szentírás vasárnapjának közelében alkalmul szolgál arra, hogy ünnepeljük együtt Isten igéjét, és buzduljunk a vele való táplálkozásra. Buzdítjuk a kedves híveket a rendezvényen való részvételre. Szent Jeromos szavai szerint aki nem ismeri a Szentírást, az Krisztust sem ismeri.

2.     Október hónap folyamán rózsafűzér ájtatosságot végzünk a következő program szerint: a plébániatemplomban 17,30 órától kedden, pénteken az esti szentmisék előtt, szerdán román nyelven 17,30 órától és a Szt. István templomban du. 16,30-tól a szentmise előtt.

3.     Október 10-én 10,00 órai kezdettel szervezi a medgyesi római katolikus plébánia  kerületünk rózsafűzér társulatainak találkozóját.

 

 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték: ,,Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?'' Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: ,,Mit parancsolt nektek Mózes?'' Azt felelték: ,,Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk.'' Jézus folytatta: ,,A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.'' Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta: ,,Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, házasságot tör.'' Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik: ,,Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda.'' Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve megáldotta őket.     

ELMÉLKEDÉS:

         Jézus ellenfelei, akik többször is vitába szállnak vele, jól ismerik a mózesi törvényeket, és sokszor ezek megtartását kérik számon tőle és tanítványaitól. Természetesen Jézus is jól ismeri a törvényt, s éppen ennek köszönhetően tud válaszolni az írástudóknak. De ő nem csak a törvény írott betűjét ismeri, hanem a mögötte húzódó isteni szándékot is. Ebből következik, hogy tanítása nem korlátozódik a törvények értelmezésére, hanem azok lényegére mutat rá. Az írástudók emberi okoskodását és értelmezését felülmúlja Jézus megközelítése, aki a törvény hiteles értelmezőjének tartja magát. Így van ez a házasság és a válás ügyében is. Az írástudók és Jézus véleménye gyökeresen különbözik. Az írástudók a törvényre hivatkozva megengedik a válást, pontosabban megadják a férjnek a jogot, hogy elbocsássa feleségét. A válás ilyen módon csak a férj részéről volt kezdeményezhető, a feleségnek nem volt ilyen joga. A mózesi törvény meglehetősen homályosan fogalmaz, amikor arról van szó benne, hogy ha a férj valamilyen „szégyenteljes dolgot talál” feleségében, elbocsáthatja őt. Nem csoda, hogy e megfogalmazást kényük-kedvük szerint értelmezték sokan. Ezzel szemben Jézus mindenféle válást határozottan elutasít és arra az egységre hivatkozik, ami a Teremtő Isten szándéka szerint létrejön a férfi és a nő között a házasság által. Ez az egység Isten akarata szerint sérthetetlen.

A HÉT SZENTJE:

Szent Brúnó

1035 körül született, nemesi családban. Kölnben, Reimsben tanult, majd Párizsban nevelkedett. Hazatérve  pappá szentelték, és hittudományt, klasszikus nyelveket, zenét és filozófiát tanított a reimsi székesegyházi iskolában. Érseke halála után az újabb érsek visszaéléseivel nem tudott megbékélni, menekülnie is kellett. 1081-ben végleg lemondott és a molemei bencés kolostorba lépett. Magányos élet után vágyódott, ezért 1084-ben hat kanonok társával elvonult a Chartreuse melletti rengetegbe. Ott társaival megalapította a karthauziak rendjét. Néhány héten belül kápolnát és lakókunyhókat építettek. 1090-ben II. Orbán pápának (aki még Reimsben tanítványa volt) is segítségére volt fontos egyházi problémák megoldásában. Nem bírta megszokni Róma zaját. Amikor Orbán pápa kénytelen volt Dél-Olaszországba menekülni, Brúnó is vele ment. A squillacei egyházmegyében megkapta a La Torre nevű vadont, ahol létrehozta a második karthausi kolostort. Calábriában, a Sqillace melletti Szent István kolostorban halt meg 1101. október 6-án. Társai azonnal szentként kezdték tisztelni, 1623-ban aztán XV. Gergely pápa tiszteletét az egész világra kiterjesztette.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Október

4. Ter 2,18-24   5. Jón 1,1-2,11        6. Jón 3,10;10,1-11 

    Zsid 2,9-11        Lk 10,25-37              Lk 10,38-42            

    Mk 10,2-16                                                       

  7. ApCsel 1,12-14 8. Sirák24,23-31  9. Joel 1,13-15;2,1-2

      Lk 1,26-38                 Gal 4,4-7                Lk 11,11,14-26

                                        Lk 1,26-38

                             10. Joel 4,12-21          

                                   Lk 11,27-28              

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 –

Kedd:  9,00 – Viorica, Petre és Gafte egészségéért

           18,00 – Rózsafüzér társulat tagjaiért

Szerda: 7,30 - Ioan, Virginia, Maria és Cristi

             17,00 – Erzsébet

Csütörtök: 7,30 – Ovidiu és családja szándékára

Péntek:  7,30 – Ioan, Ionela és Ştefan egészségéért

             18,00 - Elekes Ilona (6 hetes)

Szombat: 7,30 – Maria, Gheorghe, Maria és Ioan

              11,00 -

 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS:

          Muntean Ovidiu és Bíró Enikő

 

 

 

      KERESZTELÉS:

      Wenzel – Gazdag János

Római Katolikus Egyház: