Back to top

Római Katolikus Plébánia- XXVIII. ÉVKÖZI VASÁRNAP

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI OKTÓBER HÓNAPRA

Általános: Hogy a vasárnapot olyan napnak éljünk meg, amelyen a keresztények egybegyűlnek a feltámadott Úr megünneplésére, részesedve az eukarisztia asztalközösségében.

Missziós: Hogy Isten egész népe, amelynek Krisztus azt a parancsot hagyta meg, hogy menyjen és hirdesse az evangéliumot minden teremtménynek, odaadással vállalja saját missziós felelősségét, és azt a legmagasztosabb szolgálatnak tekintse, amelyet az emberiségnek felkínálhat.

 

 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: ”Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?'' Jézus megkérdezte: ,,Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!'' Ekkor az így válaszolt: ,,Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: ,,Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!'' Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: ,,Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!'' A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: ,,Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.'' Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: ,,Hát akkor ki üdvözülhet?'' Jézus rájuk nézett és folytatta: ,,Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.'' Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki: ,,Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.'' Jézus így válaszolt: ,,Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százasnyit kap, most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.''

 

 

 

A HÉT SZENTJE:

Antiochiai Szent Ignác

Valószínűleg Szíriában született az első század közepén. Antiochiában Euodiosz püspök után Szent Péter második utóda volt. Antiochia a római birodalom keleti részének székhelye volt, pogánykeresztényekből alakult itt először hitközség. Volt itt egy zsidókeresztény csoport is. A konfliktusokat csak gyarapította a gnosztikusokkal való küzdelem is. A Domitianusz császár üldözése ugyan lényegében a lázongó zsidók ellen irányult, azonban a feljelentések miatt sok keresztény került vád alá, mivel nem volt hajlandó hitét megtagadni. Ignácot is feljelentette valaki 110 és 115 között, elfogták és állhatatossága miatt vadállatok elé dobásra ítélték. Megkötözve szigorú katonai őrizettel Rómába vitték. A hajó a kisázsiai kikötővárosokat érintette, így az ottani keresztények találkozhattak a fogoly Ignáccal. Útközben hét levelet írt a különböző egyházakhoz, ezekben tanított Krisztusról, az Egyház szervezetéről, keresztény életről. Sokat szenvedett a kisérő katonák önkényessége miatt. Rómában az egyik állami ünnepen az amfiteátrumban a nézők szeme láttára tépték szét a vadállatok. Halálát bátran fogadta. Tertullián mondja: "A mártírok vére keresztények magva". Földi maradványait a keresztények Antiochiába vitték.

ELMÉLKEDÉS:

            A Jézus katekézise csupa paradoxon. „Valami hiányzik még belőled” – mondja annak, akinek megvolt mindene a világ szemében, hisz nagy vagyona volt. Hányan álmodnak erről! Ki nézné Vágó István műsorait, ha nem akarnánk mi is milliomosok lenni? Vágó azonban aligha fogja feltenni a kérdést: „Mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?” Ha mégis, ugyan milyen négy választási lehetőséget adna meg? Jézus hatot is ad: „Ne ölj! stb.” A kis bökkenő, hogy nem lehet választani. Mind a hat parancsot be kell tartani! Jézus Birodalmában csak így lehetsz milliomos! Az a meglepő, hogy a történet rokonszenves és névtelen hőse mindennek megfelel. Jézus meg is kedvelte. Ezek után mondta neki, hogy „hiányzik valami belőle.” Ha Jézus nem folytatja a beszédet, az ifjú megkérdezhette volna: mit kell megszereznem ahhoz, hogy tökéletes legyek? Még azt is hozzátehette volna: „Megveszem.” „Beszerzem.” A Keleti Mester akkor megkérdezhette volna: Vehetsz szabadságot? Eladó? Hisz ő a szabadokat hívja meg országába. Vágó pedig megkérdezhetné: Ki mondta azt: „A szabadság nem eladó: Lao-Ce, Konfuciusz, Buddha vagy Jézus?” Persze a kérdés ismét nem alkalmas tévévetélkedőre. Bármelyikük mondhatta volna. Ez minden bölcsesség kezdete: a lemondás a szabadság útja. És mind szeretik a paradoxont: „A siker – kudarc: megkötöz.” Vagy másutt: Tudod a szépet – megvan a rút. Tudod a jót – megvan a rossz. Van és nincs egymást kibontja, nehéz és könnyű egymást alkotja” – mondja Lao Ce, és így folytatja: „A bölcs tett nélkül cselekszik, szavak nélkül tanít”. Itt van a különbség a nagy keleti tanítók és Jézus között. Jézus tetteivel tanít, a szavak pedig elmélyítik, örökségünk részéve teszik tetteit. És épp ezt kívánja tanítványaitól is. Nem csak a tizenkettőtől, nem csak a történet ifjújától – aki erre nem volt képes – hanem tőlünk is. A kérdés tehát: Mi hiányzik belőlem? Belőled? Belőlünk? Ha tudod a választ, Jézussal tarthatsz!

               

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Október

11. Bölcs 7,7-11      12. Róm 1,1-7       13.Róm 1,16-25

      Zsid 4,12-13            Lk 11,29-32          Lk 11,37-41           

      Mk 10,17-30                                          

              14. Róm 2,1-11      15. Róm 8,22-27

                    Lk 11,42-46            Jn 15,1-8

              16. Róm 4,1-8          17. Fil 3,17-4,1

                    Lk 12,1-7                 Jn 12,24-26

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Laurenţiu, Denis şi Lucreţia egészségéért

Kedd:  9,00 – Petre, Viorica şi Gafte egészségéért

           18,00 –

Szerda: 7,30 - † Ioan, Virginia, Maria şi Cristi

             17,00 - † József, Anna, Róza, Judit şi József

Csütörtök: 7,30 – Ioan, Ionela şi Ştefan egészségéért

                17,00 -  † Ft. Harai Pál

Péntek:  7,30 - † Emilia, Otilia és Victor

             18,00 -† Réka

Szombat: 7,30 –

              17,00 –

 

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Dumitru Marius Valentin és Csiszér Szidonia

 

 

TEMETÉS:

Buşoiu George-Liviu 40 éves 

Római Katolikus Egyház: