Back to top

Sikeres évet zár a Medgyesi MADISZ (2012)

A 2012-es év a medgyesi magyar fiatalság szempontjából eseménydús volt, és azt mutatja, hogy vannak Medgyesen is olyan fiatalok, akik szülőföldjükön akarnak boldogulni. A Medgyesi MADISZ idén is kivette részét a közösségépítő munkából. Köszönetet szeretnék ezúttal mondani minden fiatalnak, aki részt vett rendezvényeinken, tevékenységeinken, és nem utolsó sorban azoknak, akik sokszor szabadidejüket feláldozva besegítettek a kisebb-nagyobb rendezvényeink megszervezésében.

Ugyanakkor meg szeretném köszönni a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Szeben megyei és medgyesi szervezetének a bátorító szavakat, a támogatást, a lehetőségeket, valamint az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szeben megyei szervezetének és a medgyesi Gyöngyvirág néptánccsoportnak az együttműködést. Továbbá, köszönetet szeretnék mondani a medgyesi magyar fiatalok nevében a Magyar Ifjúsági Értekezletnek, Kovászna és Hargita megye Tanácsának, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának valamint a Communitas Alapítványnak támogatásukért.

A 2012-es évet egy rövid visszatekintéssel zárnám mindazon tevékenységeinkre, amelyekkel a medgyesi, Szeben megyei valamint az erdélyi magyarság kulturális értékeit próbáltuk gazdagítani.

A Medgyesi MADISZ, március 15-én részt vett a Szeben megye északi részén szervezett megemlékezéseken, ahol koszorúzással, verses-zenés összeállítással emlékezett meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról.

Áprilisban sikerült egy 15 személyes kis csoporttal egy bukaresti látogatást szervezni, ez alkalommal több központi  intézményt látogattunk meg. Ezek között az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalát, az Országos Ifjúsági és Sport Hatóságot, a Kulturális és Örökségvédelmi Minisztériumot, Románia Kormányát, Románia Parlamentjét és nem utolsó sorban a bukaresti Magyar Nagykövetséget. Köszönöm még egyszer magam és a résztvevők nevében a fogadtatást és a lehetőséget, hogy betekintést nyerhettünk az említett intézmények mindennapjaiba, működésébe.

Sikerült egy többhetes általános műveltség versenyt is megszerveznünk, a Qiuz általános kultúra versenyt. A több mint 25 résztvevő közül 5 fiatal érte el a maximális pontszámot, így díjazásban is részesülvén.

Fazekas Attila, a Medgyesi MADISZ alelnöke sikeresen pályázott meg Brüsszelben egy európai szintű képzésen való részvételt, melyen a Romániai magyarságot képviselte. Említésre méltó az a tény is, hogy nemcsak, hogy az egyetlen volt Romániából, akinek sikerült a jelentkezési versenyt megnyernie, hanem ugyanakkor az 12 sikeres pályázó egyike volt Európából.

A sporttevékenységek se maradtak el idén, hisz négy alkalommal szerveztünk MADISZ Sporthétvégét, ahol a jelenlevők, egy hétvégén keresztül különböző sportágakban jeleskedhettek, mint például: kosárlabda, foci, asztalitenisz, aerobik. Focibajnokságot is szerveztünk, melyen minden alkalommal, a megye különböző részeiről érkező csapatok mérkőztek meg.

A csendesebb tevékenységek is sikeresek voltak szervezetünkben. A medgyesi Millennium-Házban születnek meg ötleteink, itt kovácsoljuk terveinket, viszont vannak pillanatok, amikor ránk fér egy kis kikapcsolódás, lazítás. Ilyenkor egy-két közösségijáték hasznosnak bizonyul, de a heti rendszerességgel megszervezett filmvetítések sem maradtak el.

Húsvétkor új rendezvény jelent meg a legfiatalabbaknak, a Törpe Klub, melynek első alkalmakkor nagy sikere volt, de sajnos a nyári vakáció alatt nem tudtuk megszervezni.

A Magyar Ifjúsági Értekezlet által szervezett EU Táborban tíz medgyesi magyar fiatal vett részt, kettő közülük a győztes csapattal megnyerte a fődíjat, ami egy brüsszeli látogatás volt.

A Magyar Ifjúsági Értekezlet legnagyobb méretű rendezvényén, a félszigetfesztiválon 11 medgyesi fiatal vett részt a rendezvény lebonyolításában.

A fiatalok számára több képzést szerveztünk a kommunikáció és szervezetépítés témakörökben.

Egyike a legsikeresebb rendezvényeinknek a II. alkalommal megszervezett Kisebbség Eúrópája, melyen idén is 45 fiatal vett részt. A tábor megszervezésére a Hargita megyei Szentegyházán került sor, amelyen idén több meghívott színesítette a hetet.

A „Mikulásnak” is besegítettünk idén, hisz Szeben megye északi részén meglátogattunk a Mikulással együtt minden magyar óvodás gyermeket, ajándékokat osztogatván nekik.

Szeben megye két legnagyobb magyar vonatkozású rendezvénye megszervezésében is kivettük részünket. A Medgyesi MADISZ idén már nemcsak humán erőforrással, hanem adminisztratív és pénzügyi hozzájárulással is besegített a X. Vándorcsizma Néptáncfesztivál, valamint a XIV. Szeben Megyei Magyar Napok megszervezésében.

Balázs Botond

a Medgyesi MADISZ elnöke

Medgyesi MADISZ: