Back to top

Szeben megyében, Medgyesen a Petőfi Sándor Program egyik ösztöndíjasa

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015 augusztusában indította el a Petőfi Sándor Programot, melynek medgyesi ösztöndíjasa, Varga Emese, augusztus 15-én érkezett meg a Szeben megyei településre kilenc hónapos kiküldetésre, mely során a Medgyesi MADISZ látja el a fogadószervezet szerepkörét.

A Petőfi Sándor Program alapvető célja a Kárpát-medencei szórványmagyarság megerősítése, valamint egy olyan közösségi háló kialakítása, mely első körben lassítsa, majd hosszabb távon megállítsa és visszafordítsa a magyarság számarányának csökkenését – ezen, a kilenc hónapos kiküldetési idő alatt ötven magyar fiatal ösztöndíjas munkálkodik. Szeben megyében, Varga Emese, fedémesi származású ösztöndíjas a medgyesi magyar fiatalok érdekképviseleti szervezetével (Medgyesi MADISZ) működik együtt az elkövetkezendő időszakban, mely során az ösztöndíjas munkásságát egyengeti a szervezet elnöke, Balász Botond.

A Medgyesi MADISZ a térség egyik legaktívabb ifjúsági szervezete, célközönsége elsősorban a medgyesi fiatalság, viszont együttműködik a megye minden formális és non-formális intézményével, amely erősíti a magyarság megmaradását a megyében.

Rendezvényeikkel célba vesznek minden korosztályt, változatos programjaikkal egyaránt nyújtanak kikapcsolódási és feltöltődési lehetőséget mindenki számára, amelyek során a medgyesi magyar közösség kohézióját erősítik. Ilyen programok például a minden évben általános iskolások számára létrehozott Úszótábor, a nemzeti ünnepekre való megemlékezések közül az Ökomenikus Pásztorjáték, a Szeben megyei Magyar Napok rendezvénysorozat, vagy a Vándorcsizma néptáncfesztivál megszervezése.  A további programokról részletesebben találhatnak információkat a szervezet által működtetett www.medgyes.ro honlapon, mely a megye magyarságának egyik fő információ forrása. E mellett Szeben megye egyetlen magyar nyelvű ingyenes, kulturális és közéleti havilapjában, a „Nagy-Küküllő”-ben informálódhatnak, melynek kiadásáért szintén a Medgyesi MADISZ felel. 

„Medgyesi ösztöndíjasként elsődleges és legfontosabb feladatomnak tekintem, hogy a szervezettel együttműködve munkám során minél jobban hozzájáruljak a megyében élő magyar közösség összekovácsolásában, tudatos megmentésében és hagyományaink továbbvitelében. Fontosnak tartom, hogy a változatos programokkal/rendezvényekkel eljutva minden korosztályhoz, képesek vagyunk megerősíteni a már meglévő kapcsolatokat, akár embertársainkkal, akár kultúránkkal, hagyományainkkal; valamint olyan új kapcsolódási felületeket tudunk létrehozni, melyek hozzásegítenek a magyarságtudatunk minél büszkébb és tudatosabb megéléséhez.” –nyilatkozta Varga Emese.

Mind a fogadószervezet, mind az ösztöndíjas bizakodva tekint a jövőbe: „Az elkövetkező kilenc hónapban olyan lehetőséget/segítséget kaptunk a Magyar Kormánytól a Nemzetpolitikai Államtitkárságon keresztül, melynek hiánypótló jellege megcáfolhatatlan. Szórványban az egyik legnagyobb gondjaink köze tartozik az emberi erőforrás hiánya, ezt a hiányosságot a közösségszervezés terén is megérezzük. Éppen ezért fontos számunkra az, hogy az elkövetkezendő hónapokban, a szürke hétköznapjainkban ösztöndíjasunk elősegíti munkásságunkat.”  - hangsúlyozta Balázs Botond, a Medgyesi MADISZ elnöke.

„A helyi közösség elöljáróival ismerkedik, illetve az önkénteseinkkel és mindazokkal, akikkel együttműködünk a közösségépítés folyamatában. Varga Emese, ösztöndíjasunk, részt fog venni minden olyan találkozón, egyeztetésen, megbeszélésen, mely a helyi és megyei magyarságot érinti. Ahhoz, hogy valóban tudjon segíteni és közösen előrelépéseket tudjunk tenni, szükség van arra, hogy megismerje közösségünket, gondjainkat.” – tette hozzá Balázs Botond.

Megérkezése óta az ösztöndíjas részt vett a medgyesi Szent István-templomban megszervezett ünnepi szentmisén, ahol megismerkedett a helyi közösség tagjaival és elöljáróival, valamint a nemrég megnyílt Adolf Kolping Gyermekotthon vezetőivel, nevelőivel. Az augusztus végén megrendezésre került Habpartyn szervezőként volt jelen, melyet a Medgyesi MADISZ és a Medgyesi Diákönkormányzat együtt szervezett meg, a két nemzet fiataljainak teremtve egy olyan alkalmat, ahol fesztelenül ismerkedhettek és együtt jól érezhették magukat. Ezt követően részt vett a Brassó megyei Predeálon megszervezett Brassó és Szeben megyei fiatalok közös táborában, melynek célja a két szórványmegye közötti kapcsolat fejlesztése volt. A táborban a két szervezet tagjai beszéltek többek között például a 21. század okozta kihívásokról, melyekkel meg kell küzdeniük, a kölcsönös tapasztalatcserével segítve egymás munkáját.

                Az elkövetkező hetekben a 17. alkalommal megszervezett Szeben Megyei Magyar Napok rendezvénysorozat eltervezésében fog segíteni majd az előkészületi munkálatokon és a magyar napok megvalósításában vállal aktív szerepet.

A Petőfi Programról bővebben tájékozódhatnak a következő honlapon: www.petofiprogram.hu

 

Varga Emese

Medgyesi MADISZ: