Back to top

Szeben Megyei Magyar Ifjúsági Egyeztető Tanács

A Szeben Megyei Magyar Ifjúsági Egyeztető Tanács létrehozása szükséglet volt azon ifjúsági szervezetek számára, amelyek már a megyében működtek. Szükség volt egy olyan egyeztető fórumra, ahol a Szeben megyei ifjúsági szervezetek összeülhetnek és megbeszélhetik mindennapos gondjaikat, megoldásokat találnak a közös problémákra.

A szervezet magába foglalja azokat a Szeben megyei ifi szervezeteket, amelyek tevékenységeik által a magyar ifjúságot célozzák meg. 
Alapító tagjai a SZMMIET-nek: IJT (Ifjúságért és Jövőért Társaság), medgyesi MADISZ (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség), SZMISZ (Szebeni Magyar Ifjúsági Szövetség). A működés során más ifjúsági szervezetek is csatlakoztak, jelenleg a legfiatalabb szervezet, amely az egyeztető tanácshoz tartozik a medgyesi DT (Diák Tanács).
A megalakulás óta a Szeben megyei magyar ifjúsági szervezetek nagy szerepet vállaltak a Magyar Ifjúsági Értekezleten belül, és így egyben az erdélyi magyar ifjúsági szervezetek életében, felkarolásában.

Tevékenységi körök
A SZMMIET a nemzeti identitás védelme és megőrzése érdekében elősegíti a Szeben megyei magyar ifjúsági közösség önszerveződését, célja és értelme azon feltételek megteremtése, amelyek mellett ifjúságunk társadalmi jelentőségének megfelelően, részt vehet a magyar nemzeti közösségünk és az ország társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális életében.
Ezek mellett a szervezet tevékenységi köre a következőkkel bővül ki:
1.    Tagszervezetekkel való közreműködés, annak érdekében, hogy tagszervezetek hatékonyabban működhessenek.
2.    Magyar ifjúsági szervezetek létrehozása olyan Szeben megyei helységekben, falvakban, ahol igény van ifjúsági tevékenységekre.
3.    Ezen szervezetek felépítése, működtetése, tagok továbbképzése, szervezésben való besegítés.
Ifjúsági szervezeteink a 90-es évek kezdetétől szoros kapcsolatban működtek az RMDSZ medgyesi és megyei szervezetével. Mivel szórvány közösségről van szó, az ifjúság és az RMDSZ egy épületet osztott meg, segítettünk egymás rendezvényeiben, működésében, mindig számíthattunk egymás támogatására. Manapság elmondhatjuk már azt, hogy azokból a fiatalokból, akik a kezdetekben az ifjúsági szervezeteinket képviselték ma már a Szövetség berkein belül folytatják tevékenységüket.

Medgyesi MADISZ: