Back to top

Találkoztak a város nőszövetségei

Ökumenikus nőszövetségi találkozót szervez minden évben a medgyesi római katolikus nőszövetség Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe körül. Idén november 24-én, kedden tartották a hagyományosnak számító rendezvényt, amely szentmisével kezdődött. Babota Tibor plébános a bevezetőben egy szmirnai csodarabbira hivatkozva elmondta: „nem azért vagyunk együtt, mert ünnep van, hanem azért van ünnep mert együtt vagyunk”. 
A szentmise után a hittanos-gyerekek Szent Erzsébet rózsái címmel rövid színdarabot adtak elő, ezt követően a plébánia nagytermében folytatódott a program. Előbb Stefan Tünde-Mária és Tóth Edith katolikus és evangélikus kántornők klasszikus zenei darabokkal tették széppé a rendezvényt, majd az Árpád-házi Szent Erzsébetről nevezett Római Katolikus Nőszövetség elnök asszonya, Gazdag Mária mondott beszédet. A jelenlévők figyelmét a női hivatás lényegére hívta fel, a nőre, „aki édesanya, feleség, aki mindig szolgál és segíti az Egyházat és az emberiséget, hogy élete Istennek adott jegyesi válasz legyen, mely csodálatos módon fejezi ki azt a közösséget, melyet Ő teremtményeivel meg akar valósítani.” 
A rendezvény a különböző felekezetek képviselőinek felszólalásával folytatódott, melyet egy szerény szeretetvendégség tett teljessé.
A rendezvény a különböző felekezetek képviselőinek felszólalásával folytatódott, melyet egy szerény szeretetvendégség tett teljessé.
Árpád-házi Szent Erzsébet a krónikák tanúsága szerint gyakran és buzgón imádkozott a templomban, amit ebből merített, azt örömmel adta tovább a szegényeknek. E rendezvény célja is ez volt: városi szinten együtt lenni és imádkozni, valamint megosztani örömeinket.
Római Katolikus Egyház: