Back to top

Tisztújítás a Szeben Megyei Magyar Ifjúsági Egyeztető Tanácsnál

Medgyesen, 2015. március 6-án tartotta a Szeben Megyei Magyar Ifjúsági Egyeztető Tanács tisztújító küldöttgyűlését, amelyen részt vettek a SZMMIET tagszervezeteinek képviselői. Kémeri Ferenc Attilának szavaztak bizalmat a küldöttek, így őt választották a SZMMIET új elnökévé.

A Küldöttgyűlésen rövid helyzetelemzés után sor került az elnökjelölt bemutatkozására, valamint megválasztására. „Nem a szavak embere vagyok, hanem a tetteké. 2013 óta a Medgyesi RMDSZ-nél dolgozom, az önkéntesek koordinátora vagyok. Pályázatírásban és más területeken szerzett tapasztalataimmal hatékonyan tudom segíteni a Szeben megyei magyar ifjúság érdekeit. Célom elérni más települések fiatal tagjait is, nem csupán azokat, akikkel eddig is kapcsolatban álltunk. Kihívást látok ebben, és úgy gondolom, nem lehetetlen vállalkozás. Meg szeretném erősíteni a SZMMIET tagszervezeteit és ezzel együtt a Szeben Megyei Magyar Ifjúsági Egyeztető Tanácsot is” – jelentette ki az újonnan megválasztott elnök.

A Küldöttgyűlésen jelen volt Jakab Adorján MIÉRT elnökjelölt, aki beszédében elmondta, önkéntesként kezdte tevékenységét, majd diáktanács-elnökként, civil szervezetekben való aktív részvétellel folytatta munkáját. „Az elkövetkezendő 2 évre az a tervem, hogy a Magyar Ifjúsági Értekezlet újra nyitott szervezet legyen, új embereket szeretnék bevonni. A MIÉRT egy közösséget megszólitó szervezet, és ez a jellemvonása mind a szórvány, mind Székelyföld és Partium számára fontos, így meg szeretném erősíteni ezeket a szervezeteket. Olyan programot szeretnék beindítani, ahol az egyetemisták szakmai gyakorlataik során segíthetik a szervezeteket, ahol tevékenykednek” – emelte ki Jakab Adorján MIÉRT elnökjelölt.

Új tagszervezettel bővült a SZMMIET: az Erzsébetvárosi Ificsoport felvételét a tagszervezetek körébe egyhangúlag szavazták meg, így már kilenc tagszervezettel rendelkezik a Szeben Megyei Magyar Ifjúsági Egyeztető Tanács. A SZMMIET támogatja Jakab Adorjánt, aki elnökjelöltként indul a Magyar Ifjúsági Értekezlet által, 2015. március 20-22. között megszervezett nagyváradi Országos Küldöttgyűlésen. A SZMMIET megszavazta továbbá a MIÉRT Küldöttgyűlésen résztvevő személyek listáját, ugyanakkor az áprilisban sorra kerülő RMDSZ Kongresszusra is javasoltak küldötteket.

SZMMIET közlemény 

Medgyesi MADISZ: