Back to top

Tisztújító közgyűlések Kiskapuson és Küküllőalmáson

Szeptemberben két Nagy-Küküllő-menti településen, Kiskapuson és Küküllőalmáson tartott tisztújító közgyűlést az RMDSZ.

 

A kiskapusi RMDSZ szervezete szeptember 18-án tartotta tisztújító közgyűlését, amelyen jelen volt Fazekas Attila, a Szeben megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, aki röviden tájékoztatta a megjelenteket a gyűlés céljáról, menetéről. Az RMDSZ elnöki tisztségére Muzsnai Melindát javasolták, akit a jelenlévők egyhangúlag megválasztottak. Muzsnai Melinda elnöknő mellett a választmány tagjai lettek: Székely István, Székely Györgyi, Czika Béla, Székely József és Benkő Ferenc.

 

Küküllőalmáson szeptember 25-én tartották meg a helyi RMDSZ tisztújító közgyűlését, amelyen Fazekas Attila, az RMDSZ Szeben megyei ügyvezető elnöke tartott rövid tájékoztatót. A beszámoló után a küküllőalmási RMDSZ elnöki tisztségére egy javaslat érkezett, Bont Rozália személyében, akit a gyűlést résztvevői egyhangúlag meg is választottak. Bont Rozália megköszönte a bizalmat, a tisztséget elfogadta. Munkáját segíti a választmány, amelynek tagjai: az újonnan megválasztott elnöknő, Tokai József, Tokai Anna, Ágoston Sándor, Kádár József és Theil Iohan. A gyűlésen 21 személy vett részt.

 
Küküllőalmás: 
Kiskapus: