Back to top

Iskolát építeni nem más, mint jövőt építeni - Új épületbe költözött a medgyesi Báthory István Általános Iskola

Egy érdekvédelmi szervezetnek nem lehet nagyobb eredménye, mint az anyanyelvi oktatás újabb bástyáját, újabb fellegvárát felépíteni. Önazonosságunkat, kultúránkat, hagyományainkat csak önálló magyar oktatási intézményekben ápolhatjuk és továbbíthatjuk, ahol gyerekeink kiváló körülmények között, jól felkészült pedagógusok irányítása alatt végezhetik tanulmányaikat – jelentette ki Lakatos András, az RMDSZ oktatási kérdésekért felelős ügyvezető alelnöke pénteken, a medgyesi Báthory István Általános Iskola új épületének avatóján.

Az egyetlen Szeben megyei önálló magyar tannyelvű intézmény épületének nyitóünnepségén jelen volt Pásztor Gabriella oktatásügyi államtanácsos, Sógor Csaba, az RMDSZ európai parlamenti képviselője, Szőcs Domokos és Borsos Károly László, az Oktatási Minisztérium vezérigazgatója, valamint tanácsosa, Balázs Béla, az RMDSZ Szeben megyei elnöke. A rendezvényen részt vett a megye prefektusa, Constantin Trihenea, a Szeben Megyei Tanács elnöke, Martin Bottesch, Medgyes polgármestere, Teodor Neamţu, és Szeben megye főtanfelügyelője, Constantin Gorun, ugyanakkor az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel az egyházak képviselői is.

Pásztor Gabriella oktatásügyi államtanácsos, aki mindenek előtt a román kormány, valamint Markó Béla szövetségi elnök, miniszterelnök-helyettes jókívánságait tolmácsolta, beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió kiemelt fontosságot tulajdonít az anyanyelvű oktatásnak, az egyén anyanyelvén történő fejlődésének. Véleménye szerint ennek az uniós célkitűzésnek tesz eleget az új épületbe költöző iskola, „amely minden bizonnyal erőteljes pozitív hatást fog gyakorolni a medgyesi és a Szeben megyei magyar gyerekek fejlődésére”.

Szőcs Domokos, az Oktatási Minisztérium Kisebbségi Oktatásért Felelős Főosztálya és Király András államtitkár nevében üdvözölte az egybegyűlteket, majd Bokor Tibor RMDSZ szenátor, a medgyesi iskola egykori diákja üzenetét olvasta fel. „Iskolát avatni az egyik legnemesebb dolog, hiszen iskolát építeni nem más, mint jövőt építeni. Jövőt építeni pedig ugyanaz, mint hinni gyermekeinkben és abban, hogy azokat az értékeket, amelyeket elődeinktől kaptunk, és ápoltunk az évek során, gyermekeink ugyanolyan hittel, szeretettel és meggyőződéssel fogják majd megbecsülni és továbbadni, mint ahogy tesszük azt ma itt mi” – fogalmazott levelében Bokor Tibor.

Sógor Csaba európai parlamenti képviselő kijelentette: Báthory István neve arra kötelez, hogy előretekintsünk, távlatokban gondolkodjunk. Véleménye szerint pedig a legjövedelmezőbb befektetés nem más, mint a multikulturalitás. „A legfontosabb, amit a Báthory István Általános Iskola diákjainak nyújthat az, hogy az állam hivatalos nyelve, valamint a nemzetközi forgalmú idegen nyelvek elsajátítása mellett a gyerekek anyanyelvükön tanulhatnak” – hangsúlyozta a Szövetség EP képviselője, aki anyagi támogatást ajánlott fel egy medgyesi és egy ingázó kisdiák, valamint a tanári kar számára.

Az együttes fellépés és cselekvés fontosságát hangsúlyozták a helyi és megyei önkormányzat vezetői, hiszen, mint mondták, csak így lehet jelentős eredményeket elérni. A város polgármestere, Teodor Neamţu úgy fogalmazott: az új iskolaépülettel sokak álma vált valóra, e munkában azonban példaértékű volt az RMDSZ tanácsosainak kitartása, állhatatossága. Martin Bottesch, a Szeben Megyei Tanács elnöke azt hangsúlyozta, a helyi és központi szinten is meg kell érteni azt, hogy nem szabad megszűntetni egy nemzeti kisebbség anyanyelvén működő osztályt, iskolát, csak azért mert kevesebb a gyerek, a nekik szánt könyveket pedig akkor is ki kell nyomtatni, ha költségigényesebbek. „A nemzeti kisebbségek anyanyelvén történő oktatás külön odafigyelést igényel” – hívta fel a figyelmet a megyei tanácselnök.

Balázs Béla megyei RMDSZ-elnök a helyi és megyei önkormányzat vezetőinek, az Oktatási Minisztériumnak a magyar iskola ügyéhez való pozitív hozzáállását méltatta, de kiemelte Pásztor Gabriella államtanácsos több éves munkáját, minek eredményeként a medgyesi magyar iskola új épületbe költözhetett. „A mai iskolaavatóval egy húszéves folyamat zárul, de egy új kezdődik: az anyanyelvű oktatás megszilárdítása, fejlődése, minőségi és mennyiségi mutatóinak növelése, a kollégiumi rendszerben működő kistérségi iskolaközpontot kialakítása” – vázolta a következő évek feladatait a Szövetség megyei elnöke. Hozzátette: a medgyesi magyar közösség számára ez óriási vívmány, mely arra kötelezi a szülőket, pedagógusokat, lelkészeket, politikusokat, hogy összefogjanak és a medgyesi magyar jövő érdekében elkötelezetten cselekedjenek.

Báthory általános iskola: