Back to top

Erzsébetváros történelme

„Erzsébetváros szabad királyi és rendezett tanácsú város fekszik a déli és éjszakai tájon, keletről nyugatra nyergesen húzodó középnagyságú hegyek által koszoruzott, szép egyenletes lapályon, melyen a keletről szintén délnyugati irányban kanyargó Nagy-Küküllő ádáz természetű folyója képezi Erzsébetváros földrajzi elhelyezkedése és a közeli községek hegyvonala közt a válaszfalat.” írja 1896 oktober 18. napján  Ávedik Lukács  a „Szabad Királyi ERZSÉBETVÁROS  Monográfiája” című könyvében.

Továbbá ugyancsak ebből a könyvből megtudhatjuk, hogy:

„Erzsébetváros  a tenger színe fölött  320 méter magasságú terűleten nyugszik és keresztalakban mintegy kitárt karokkal öleli magához  azt az üde, gőz nélküli, ózonteli légkört,melyet a városban létező kertek és gyümölcsösök, csaknem körben övező himes rétek, dús vetések, sudar nyárfák, verőfényes szőllők, kies völgyek, gazdag legelők, rövid fűvel fedett gyepmezők szolgáltatnak.”

„ Erzsébetváros természetes határait képezik keleten Holdvilág, délnyugaton Szász Sáros, csinosan épült szász faluk: délen a Nagy Küküllő és éjszakon a városi  szőllőhegyek.”